3 أحد بشارة زكريا

أحد بشارة زكريا

ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܣܽܘܒܳܪܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ.

ܒܳܬܰܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ. ܒܩ̄. ܡܫܺܝـܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ ܠܥܺܕܬܳܟ.

ترتيلة بعد الإنجيل

ܠܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕܫܺܝܢ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܥܰܠ ܕܰܢܣܺܝܡ ܒܶܣܡ̈ܶܐ. ܚܙܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܥܛܺܝܦ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܣܰܒܪܶܗ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܨܠܽܘܬܳܟ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ. ܘܫܰܠܚܰܢܝ ܐܰܒܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܐܶܣܰܒܪܳܟ. ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܟ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܬܺܐܠܰܕ ܝܰܠܕܳܐ ܘܢܶܬܩܪܶܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܥܰܠ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܣܰܪ ܥܺܝܪܳܐ ܠܠܶܫܳܢܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܳܐ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܫܰܬܺܝܩ ܥܕܰܡܳܐ ܕܝܰܠܕܳܟ ܫܳܪܶܐ ܠܳܟ܀

لَقْدُوشْقودْشين گَاوُيُو , زْخارْيُو عال دَنسيمْ بِيسمي , حْزو عيرو عطيف غَوزَلتو , سابْرِيه وهُوخان إيمار ليه , زخارْيو صْلوثُوخ إيشتَمْعاثْ, وشَلحان أبو دْهُودي إيسابْروخ , داتْثُوخ إليشباعْ تيلاد يَلدُو ونِثقْرِي يُوحَانُون . وعال دِيثْفالاگ وو , إيسار عيرو لِليشُونِيه وإيمار لِيه هُو مِين هُوشُو تِيهْوِي شَاتيق عْدامو دْيَلدُخْ شُوري لُوخ .

Laqdushqudshin gawoyo Zcharyo ‘al dansim basme, hzo ‘iro ‘tif gawzalto , sabre hochan emar le . Zcharyo sluthoch eshtam‘ath, Shalhan abo dhode esabroch datthoch elishba‘ tilad yaldo netheqre yuhanon ‘al dethfalag wo esar ‘ ‘iro lleshone , wemar leh ho men hosho tehwe shatiq ‘damo dyaldoch shore loch.

دخلَ زكريا لقدس الأقداس ليقدم البخور فرأى الملاك متشح باللهيب وبشره وقال له : يا زكريا صلاتك قد سُمِعتْ . أرسلني الآب لأبشرك , وزوجتك اليصابات ستلد ولداً ويدعى يوحنا . ولأنه شكك في الأمر ربط الملاك لسانه وقال له من الآن تكون صامتاً وحتى الولادة يطلق لسانك .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܠܽܘܛܰܢܺܝܰܐ. (ܙܙ : ܙܙ) ܒܩ̄. ܢܶܩܝܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܰܐܒܺܝܕܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ.

ترتيلة القاثوليق

 

ܒܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܣܰܒܰܪ ܥܺܝܪܳܐ. ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢ. ܠܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܢܶܗܘܶܐ ܦܺܐܪܳܐ. ܬܶܩܪܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܀

ܐܶܡܰܪ ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܠܽܘܒܳܒܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܐܰܫܰܪ. ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܣܳܒܳܐ. ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܗ ܥܒܰܪܘ܀

 

ܥܢܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܥܰܬܺܝܩ. ܡܶܠܰܝ̈ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܡܶܣ̈ܬܰܠܝܳܢ. ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܫܰܬܺܝܩ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܬܡ̈ܰܠܝܳܢ܀

 

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ. ܐܶܬܳܐ ܢܚܰܕܶܬ ܠܰܒܪܺܝܬܶܗ. ܘܫܰܕܰܪ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ. ܕܢܰܟܪܶܙ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ܀

بِثْ قُودْشُو سَابَرْ عِيرُو , لَزْخَرْيو  كُهْنُو يَومُـنْ لِلِيشْبَاعْ نِهوِه فِيــرُو وتِقرِه لَشْمِه يُوحَانُـنْ.

 

إيمَارْ زْخَرْيُـو بْلُوبُبُـو أَيْكَنُو لْهُــدِه آشَــرْ .

دْهُو إِنُو إِيثَاي سُبُــو    وإِلِيشْبَاعْ يَومُثُو عْبَـارْ.

عْنو عيرو لكُوهْنو دْعاتيق , مِيلاي مُور لُو مِيستَالْيُون .مِين هُوشُو تِيهوي شَاتيقْ , عْدَامُو دْكُولْهِينْ نِثْمَلْيُون.

 

شُوبْحُو لْطُوبُو دَبْرَحْماو , إيثو نْحادِيثْ لَبْريثِيه وشَادَارْ إيزْگادُو قْدُومَاو  دْنَخْرِيز لعُلْمُو مِيثيثِيه.

Bbeth qudsho sabar ‘iro , lazcharyo kohno yaumon

Lelishba‘ nehwe firo , teqre lashme yuhanon.

Emar zcharyo blubobo , aikano lhode ashar .

Dho eno ithai sobo , elishba‘ yaumothoh ‘bar.

‘no ‘iro lkohno d‘atiq , melai mor lo mestalyon .

Men hosho tehwe shatiq , ‘damo dkulhen nethmalyon.

Shubho ltobo dabrahmau , etho nhadeth labrithe. Wshadar ezgado qdomau , dnachrez l‘olmo methithe.

في مثل هذا اليوم بشر الملاك , زكريا الكاهن في قدس الأقداس  سيكون لإليصابات ثمرة(ولداً) وتسميه يوحنا.

 

قال زكريا بثقة كيف أصدق هذا الأمر , هوذا انا شيخ وإليصابات متقدمة في أيامها.

 

أجاب الملاك الكاهن العتيق قائلاً له : كلام الرب لا يرفض ومن الآن ستكون أخرساً(صامتاً) حتى تكتمل الأيام.

 

التسبيح للعظيم برحمته , الذي أتى ليجدد خليقته . وأرسل رسولاً أمامهُ ليكرز للعالم بمجيئه.

 

ܚܽܘܬܳܡܳܐ. ܒܩ̄. ܝܰܘܡܳܟ ܠܳܟ ܕܳܡܶܐ.

ترتيلة الختام

ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܣܶܥܪܰܬ ܠܒܰܪ̱ܬ ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܪܺܝܡܰܬ ܚܶܣܕܳܗ ܒܶܝܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܗܺܝ ܬܶܣܥܽܘܪ ܠܥܺܕܬܳܐ ܘܬܶܡܠܶܝܗ ܫܰܝܢܳܐ. ܘܰܬܢܰܨܰܚ ܩܰܪܢܳܗ ܒܣܰܘܦܰܝ̈ ܬܺܐܒܶܝܠ܀

طَيْبُوثُو دْسِيعْراث لْبَاثْ لِيوُيي , وَارِيمَاثْ حِيسْدُوهْ بِيثْ نُوشُوثُو . هِي تِيسْعُورْ لْعِيتُو وتِيمْلِيه شَيْنُو وَتْناصَاحْ قَرْنُوهْ بْسَوْفايْ تِيبِيلْ.

Taibutho dse‘rath lbath lewoye, warimath hesdoh beth noshutho . Hi tes‘ur l‘ito temleh shaino watnasah qarnoh bsaufai tibel .

الطوبى زارت بنت اللاويين , ورفعت العار عن الإنسانية , هي تزور الكنيسة وتملئها سلاماً وتفرح أركان المعمورة بأسرها .

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Author: admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *