6 أحد ميلاد يوحنا المعمذان

أحد ميلاد يوحنا المعمذان

ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܝܘܽܚܰܢܳܢ ܡܰܥܶܡܕܳܢܳܐ.

ܒܳܬܰܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ. ܒܩ̄. ܩܽܘܩܳܝܳܐ.

ترتيلة بعد الإنجيل

ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ: ܬܺܐܙܰܠ ܓܶܝܪ ܩܕܳܡ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܰܬܛܰܝܶܒ ܐܘܽܪܚܶܗ: ܬܗܰܕܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܠܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ: ܘܰܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܰܬܚܰܘܶܐ ܥܰܪܡܳܐ ܠܫܰܦܝܳܐ ܘܥܰܣܩܳܐ ܠܰܦܩܰܥܬܳܐ: ܘܢܶܬܪܽܘܨ ܟܽܠܢܳܫ ܗܰܠ̈ܟܳܬܶܗ: ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܡܳܪܝܳܐ  ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܘ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

إيزكَادُو لمُوريُو تِهوِي بَار عَقروثُو , تيزال كِير قذُوم فَرصوفِيه دَتطايِب أورحِيه , تهَدِي لعُلمُو ليذَعتو دكينِي , وَلحَطُيِي لأُورحُو دَشرُورُو , وَتحَوِي عَرمُو لشَفيُو وعَسقُو لَفقَعتُو , ونِتروص كولنُوش هَلخُوثِيه بَشبيلِيه دمُوريُو هالليلويا وهالليلويا.

Izgado lmoryo tehwe bar ‘aqrutho. Tizal ger ؛qdom farsufe dattayeb urhe. Thade l’olmo ؛ lida’to dkine, walhatoye lurho dashroro. Wathawe ؛ ‘armo lshafyo u ‘asqo lafqa’tho. U netrus kulnosh halchothe bashbile dMoryo. Haleluya e  haleluya.

جُعِلَ أبنُ العاقرة رَسولاً للرب, وبذاته تقدم أمامه ليُعِدَّ الطريق , ولمعرفة العدل يكون للعالم وللخطاة طريقاً للحق , ويُظهِر للنَقي المكان العالي وللمُلتَوي الطريق الشاق , وغرزَ كُلَ أمرءٍ مشى بطرق الرب .

 

 

 

 

ܠܽܘܛܰܢܺܝܰܐ: (ܙܙ : ܙܙ) ܒܩ̄. ܢܶܩܝܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܰܐܒܺܝܕܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ.

ترتيلة القاثوليق

ܩܳܠܳܐ ܕܕܰܘܨܳܐ ܗܳܐ ܢܳܨܰܚ: ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ ܕܟܳܗܢܳܐ ܣܳܒܳܐ. ܒܝܽܘܡ ܝܰܠܕܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ: ܘܺܐܝ̣ܙܓܰܕܳܐ ܕܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܐܶܫܬܠܰܚ ܩܕܳܡ ܡܶܠܬܳܐ: ܕܢܶܩܪܶܐ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܬܽܘܒܽܘܢ ܘܰܚـܝܰܘ: ܕܗܳܐ ܩܶܪܒܰܬ ܠܳܗ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

 

ܘܰܢܚܰܘܶܐ ܥܰܪܡܳܐ ܠܫܰܦܝܳܐ: ܘܐܰܬܪܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܠܰܦܩܰܥܬܳܐ. ܘܰܢܛܰܝܶܒ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܰܦܢܶܐ ܥܰܡܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ܀

 

ܒܪܺܝܟ ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܶܐܡܶܗ ܚܰܕܺܝ: ܘܰܫܪܳܐ ܫܶܬܩܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܩܳܠܳܐ ܕܩܰܕܶܡ ܗܰܕܺܝ: ܠܥܰܡܳܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܶܗ܀

قُلُو دْدَوصُو هُو نُصَـاحْ بْغَو بَيتِه دْخُهْنُو سُبُو بْيُومْ يَلْدِه دْخُرُوزْ قُوشْتُو وِإِزْجَادُو دْمِلْثِه دَابُـو.

 

 

 

قُلُو إِشْتْلاحْ قْذُمْ مِلثُــو دْنِقْرِه بحُورْبُو تْيُبُوثُو حَطُيِه تُوبُونْ وَحْيَــاوْ دْهُو قِرْبَتْ لُو مَلْكُوثُو.

 

 

وَنحَوِي عَرْمُو لْشَفْيُو , وَأثرُو عَسْقُو لَفْقَعْثُو , وَنْطَيِيب أُورْحُو لمُوريُو , ونَفْنِي عَامُو ليذَعْتُو.

 

بْريخْ يَلْدُو دلِيمِيه حَادي , وَشْرُو شِيتْقُو ديلودِيه , بْريخْ قُولُو دقَاذِيم هَادي , لْعَامُو لأُورحُو دْعُوبودِيه.

Qolo ddauso ho nosa , bgau baité dkono sobo ,Byum yaldéh dkoruz qushto

wizgado dmélthéh  dabo .

 

Qolo éshtla qdom méltho ,dnéqré burbo tyobutho aoyé tubun wayau do qérbath loh malkutho.

 

Wanawe armo lshafyo , wathro asqo lafqatho , wanayeb uro lmoryo ,  wnafne amo lidaatho  .

 

Brich yaldo dleme adi , washro shetqo dyolude , brich qolo dqadem hadi , lamo luro dobude.

ﻫوذا ﻳذاع صوت الفرح في داﺧﻝ ﺑﻳت اﻟﻛﺎﻫن اﻟﺷﻳﺦ ﻓﻲ ﻳوم وﻻدة ﻛﺎروز اﻟﺣق ورﺳوﻝ ﻛﻠﻣﺔ اﻵب .

ﺻوت ﻣرﺳﻝ أﻣﺎم اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﻳﻧﺎدي ﺑﺎﻟﺗوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻳﺔ: أﻳﻬﺎ اﻟﺧطﺎة ﺗوﺑوا ﻓﺗﺣﻳوا ﻷن اﻟﻣﻠﻛوت ﻗد اﻗﺗرب.

أظهر المكانة العالية للنقي والطريق الشاق للملتوي وهيأ الطريق للرب وأهدى الشعب للمعرفة .

طوﺑﻰ ﻟﻠوﻟد اﻟذي أﻓرح أﻣﻪ ﱠ وﺣﻝ . طوﺑﻰ ﻟﻠﺻوت اﻟذي ﻫدى ﺻﻣت واﻟدﻩِ وهدى اﻟﺷﻌب إﻟـﻰ طرﻳق ﺧﺎﻟﻘﻪ .

ܚܽܘܬܳܡܳܐ: ܒܩ̄: ܗܳܐ ܩܛܺܝܠ ܗ̱ܘܽ ܒܡܶܨܪܶܝܢ.

ترتيلة الختام

 

ܐܰܢ̱ܬ ܛܰܠܝܳܐ ܬܶܗܘܶܐ: ܩܳܠܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ: ܕܰܬܛܰܝܶܒ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ. ܬܶܩܪܶܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܕܰܢܗܰܠܟܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܕܽܘܢܰܝ܀

أت طَالْيُو تِيهوِي قُولُو لْمِيلْثُو ؛ دَتطَايِب لْمُوريُو عَامُو غْميرُو ؛ تِيقْرِي لْحَاطُويي لَتْيُوبوثُو ؛ دَنْهَالْخون بْأُورْحُو دْبِيثْ أَدونَايْ.

At talyo tehwe , qolo lmeltho , Dattayeb lmoryo amo gmiro .Teqre lhatoye latyobutho,

danhalchun burho dbeth adunai  .

أنت الصبي الذي جُعِلَّ صوتاً للكلمة ؛ وهيأت للرب الشعب الكامل ؛ وأعلنت التوبة للخطاة ؛ إذا ساروا بطريق بيت الرب.

Print Friendly, PDF & Email

Author: admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *