9 عيد ميلاد ربنا المجيد

عيد ميلاد ربنا المجيد

ܥܐܕܐ ܕܝܰܠܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ

ܩܕܳܡ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ.

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܡܕܰܫܢܺܝܢܰܢ ܠܓܰܐܝܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܬܰܩܺܝܦ ܥܽܘܫܢܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡܳܟ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ: ܟܰܕ ܡܥܰܢܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ: ܒܰܦܠܰܓ̈ܶܐ ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ ܠܝܰܗ ܡܳܪܝܳܐ܀

 

ܗܰܠܶـܠܘ ܗܰܠܶـܠܘ ܗܰܠܶـܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܺܐܝܠ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ܀

ܙܰܡܰܪܘ̱ ܙܰܡܰܪܘ̱  ܙܰܡܪܢܳܝܗ̱ܝ ܠܺܐܝܠ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ܀

 

ܗܰܠܶܠܘ̱ ܗܰܠܶܠܘ̱ ܗܰܠܶܠܘ̱ ܘܶܐܡܰܪܘ̱ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ
ܐܰܟܡܳܐ ܕܗܰܠܠܽܘܗܝ̱ ܪ̈ܥܰܘܳܬܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܀

 

ܙܰܡܰܪܘ̱ ܙܰܡܰܪܘ̱ ܙܰܡܰܪܘ̱ ܘܐܶܡܰܪܘ̱ ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ
ܐܰܟܡܳܐ ܕܙܰܡܪܽܘܗܝ̱ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܀

تِشبوحْتو وهِيدْرُو ورُومْرُومو مْدَشْنينَان لگايُو وگابُورُو وتَاقيفْ عُوشْنُو عَال فُورْقُونُو وزُوخُوثُو دْعَامُوخْ إيسْرُوإيل . كَاذْ مْعَنْيُو وُوت مَرْيَم بَفْلاگي وبَرْبِيعِي ليا مُورْيُو .

هَالِيل هَالِيل هَالِيلُونُي لإيل عَاشِينُو دِيثُو لْيَلْدُو .

زَامَار زَامَار زامرنوي لإيل عَاشِينُو دِيثُو لْيَلْدُو .

 هَالـِلْ هَالـِلْ هَالِلْ وِمَارْ هاليلويا
أَخْمُو دْهَالـُويْ رُعَاوُثُو بْغَاوْ بِثِ لْحِمْ ܀

زَامَارْ زَامَارْ زَامَارْ وِمَار هاليلويا
أَخْمُو دْزَمْرُويْ رُعَاوُثُو بْغَاوْ بِثِ لْحِمْ ܀

 

 

Teshbuhto whedro wrumromo mdashninan lgayo wgaboro wtaqif ‘ushno ‘al furqono wzochutho d‘amoch isroel . Kad m‘anyo wot Maryam , baflage wbarbi‘e lya Moryo .

Halel Halel Halelunoe lil ‘ashino detho lyaldo .

Zamar Zamar zamrnoi lil ‘ashino detho lyaldo .

 

Halél Halél Halél wémar

Haléluya achmo dhaluy ro’awotho bghau béth lhém܀

 

Zamar zamar zamar wémar haléluya achmo dzamroi 

ro’awotho bghau béth lhém ܀

 

لنقدم التسبحة والمجد والثناء للجبار المجيد وإلى ذو العزة القدير على خلاص وانتصار بني إسرائيل  بينما كانت مريم هي الينبوع بالدفوف والطبول نعزف لجاه الرب .

هللوا هللوا هللوا للإله العظيم الذي جاء للولادة

رتلوا رتلوا رتلوا للإله العظيم الذي جاء للولادة

هللوا هللوا هللوا وقولوا هاليلويا كما هللوا رعاة بيت لحم

رتلوا، رتلو، رتلو، وقولو هاللويا  كما رتل رعاة بيت لحم

 

 

 

ܒܳܬܰܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ: ܒܩ̄: ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܰܩܺܝܬ

ترتيلة بعد الإنجيل

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܬܰܘ ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܶܗ ܒܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܕܰܒܥܰܙܪ̈ܽܘܪܶܐ ܟܪܺܝܟ. ܣܳܒܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܝܺܠܶܕܬܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܰܬܩܰܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܙܰܝܰـܚܬܶܗ ܥܠܰܝܡܬܳܐ. ܗܽܘ ܝܳܗܶܒ ܠܰܚܡܳܐ ܠܟܰܦܢ̈ܶܐ. ܘܺܝܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ. ܒܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܐܶܬܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ܀

بْثُولْتُو يِلْدَثْ دُومُرُو: تَو نيِزَالْ نِثْبَاقِه بِه: بْقَاشِيشْ مِنْ دُورِه دَبْعَزْرُورِ كْرِيخْ سُبُو عَاتِيقْ يَوْمُثُو دِيلِثه بْثُولْتُو: جَابُرُو دَثْقَل طُورِه زَايَحْتِه عْلايمْتو , هُو يُوهِبْ لَحْمُو لْكَفْنِه: وِينِقْ حَلْبُو أَخ شَبرُو بْرُو دْلَيتْ وو لِه شُورُيو صْبُو وَهْوُ لِه شُورُيُو وِإثُو لْمَوْلُدو وْشُولُمُو لَيْتْ لِه.

Bthulto yéldath dumoro tau nizal néthbaqé béh  bqashish mén doré dab’azruréh krich
sobo ‘atiq yaumotho dilétéh bthulto  gaboro dathqal turé zayahtéh ‘laymto
, hu yoheb lahmo lkafné winéq halbo ach shabro bro dlayt woh léh shooroyo  sbo wahwoh léh shooroyo
wétho lmaulodo wshulomo layt léh.

لقد ولدت البتول(( العجيب ))، (هذه هي صفة المسيح في العهد القديم)  فهلم نذهب ونتفرس به، الذي هو اقدم من الاجيال ملفوف بأقمطة. الشيخ القديم الايام تلده بتولا. الجبار وازن الجبال  تزيحه شابة، مُشبع الجياع ;يرضع حليبا مثل طفلٍ، الذي لم يكن له بداية شاء واتخذ له بداية، وجاء لكي يُولد، وليس له نهاية.

 

 

 

 

ܠܽܘܛܰܢܺܝܰܐ: (ܗ : ܗ) ܒܩ̄. ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܟ̣ܽܘܢ

ترتيلة القاثوليق

ܥܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ؛ ܐܰܝܬ̣ܺܝ ܠܰܣܒܰܪܬ̣ܳܐ ؛ ܥܰܠ ܡܶܠܬ̣ܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ؛ ܕܺܝܠܺܝܕ ܒܰܡܥܰܪܬ̣ܳܐ ܀

 

(ܒܪܰܘܡܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ؛ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ، ܐܳܦ ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ؛ ܢܶܣܓܶܐ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬ̣ܳܐ) ܀

 

ܬܶܓܡ̈ܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ؛ ܕܙܺܝܘ̈ܶܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ؛ ܒܙܰܘܚܳܐ ܡܗܰܠܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ؛ ܒܰܫܡܰܝ̈ ܐܳܦܰܪܬ̣ܳܐ ܀

 (ܒܪܰܘܡܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ؛ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ، ܐܳܦ ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ؛ ܢܶܣܓܶܐ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬ̣ܳܐ) ܀

 

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܥܽܘܠܳܐ ̣ ܕܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ؛ ܕܰܨܒܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ؛ ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܫܒܰܪܬܳܐ܀

 (ܒܪܰܘܡܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ؛ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ، ܐܳܦ ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ؛ ܢܶܣܓܶܐ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬ̣ܳܐ) ܀

عِيرُو مِينْ رَومُو, أَيْتي لَسْبَرْثُو, عال مِيلْثِي دابُو, ديليد بَمْعَرْثُو܀

بْرَومُو تِيشْبُوحْتُو, وعالْ أَرْعُو شْلُومُو, أُوفْ سَبْرُو طُوبُو نیسگي لنُوشُوثُو܀

تِغْمِي عِيلُويي, دْزِيوي نُورُوني, بْزَوْحُو مْهَللِينْ واوْ, بَشْمَايْ أُفَرْثُو ܀

 

بْرَومُو تِيشْبُوحْتُو, وعالْ أَرْعُو شْلُومُو, أُوفْ سَبْرُو طُوبُو نیسگي لنُوشُوثُو܀

 

شُوبْحُو لْهاوْ عُولُو, دْقاشِيشْ مِينْ دُورِي, دَصْبُو وو بْحُوبِي, وَدْناح مِينْ شْبَرْثُو܀

بْرَومُو تِيشْبُوحْتُو, وعالْ أَرْعُو شْلُومُو, أُوفْ سَبْرُو طُوبُو نیسگي لنُوشُوثُو܀

‘iro men raumo , aiti lasbartho , ‘al melthe dabo , dilid bam‘artho ܀

Braumo teshbuhto, w‘al ar‘o shlomo, of sabro tobo, nesge lnoshotho܀

Tegme ‘eloye, dziwe nurone, bzauho mhallin wau, bashmai ofartho ܀

Braumo teshbuhto, w‘al ar‘o shlomo, of sabro tobo, nesge lnoshotho ܀

Shubho lhau ‘ulo, dqashish men dore, dasbo wo bhube, wadnah men shbartho ܀

Braumo teshbuhto, w‘al ar‘o shlomo, of sabro tobo, nesge lnoshotho ܀

أتى الملاك من علياء السماء حاملاً معه بشارة كلمة الاب المولود في المغارة

الردة

التَسبِحة بالعُلى , وعلى الأرضِ السَلامْ , وَليَكثُر أيضاً الرَجاءَ الصالحَ للبشرية .

الطُغماتُ العُلوية, وبَهاءُ النورانيين, يَطوفون بالتهليل بسماء أفراتة (بيت لحم)

الردة

المجد لذاك الطفل, الذي هو القديم من الأجيال, أراد بمحبته أن يشرق من فتاة

الردة

 

ܠܙܽܘܝܳـܚܳܐ ܕܕܰܘܪܰܐ: (ܚ : ܙܙ) ܒܩ̄: ܪܢ ܨܘܬ ܦܝ ܒܝܬ ܠܚܡ.

ܗܳܐ ܪܳܥܶܡ ܒܳܐܦܰܪܬܳܐ : ܩܳܠ ܚܰܕܘܳܐ ܦܨܺܝـܚܳܐ. .ܕܺܝܠܺܝܕ ܠܰܡ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝـܚܳܐ܀

ܗܦܳܟܬܳܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ: ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܝܳܢܶܣܩܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܫܰܒܪܽܘܢܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܦܳܪܩܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

 

ܡܶܢ ܪܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝܶܐ : ܙܡܰܪ ܚܰܝܠܰܘܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ܀

ܗܦܳܟܬܳܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ: ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܝܳܢܶܣܩܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܫܰܒܪܽܘܢܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܦܳܪܩܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

هو روعيم باوفرثو قول حادوو فصيحو; ديليد لام بمعرثو موريو مشيحو.

 

شوبحو لالوهو برومو ، لارعو شينو وشلومو ، حادوثو لكوليه عولمو.

يونسقو شافيرو شابرونو طوبو ; ألوهو شاريرو فورقو رابو .

 

من راومى عيلويى زمار حيلاوثو ; ومن عومقى تحتويى روعاووثو .

 

شوبحو لالوهو برومو ، لارعو شينو وشلومو ، حادوثو لكوليه عولمو.

يونسقو شافيرو شابرونو طوبو ; ألوهو شاريرو فورقو رابو .

Ho ro’em bofartho qol hado fsiho, dilid lam bam’artho moryo mshiho.

 

Shubho laloho braumo wlar’o shaino washlomo, whadutho lkule ‘olmo,

Yonesqo shafiro, shabruno tobo, aloho shariro forqo rabo .

 

Men raume ‘eloye zmar hailawotho, men ‘umqe tahtoye ro’awotho .

 

Shubho laloho braumo wlar’o shaino washlomo, whadutho lkule ‘olmo,

Yonesqo shafiro, shabruno tobo, aloho shariro forqo rabo .

ها أن صوت الفرح السعيد يعلو في الناصرة ; فقد ولد السيد المسيح في المغارة.

التسبحة لله في العلى وعلى الأرض الأمن والسلام والمسرة لجميع البشر رضيع جميل وطفل حسن الله الحقيقي هو خلاص عظيم

ترتل القوات من الأعالي العالية ; ويرتل الرعاة من الأعماق التحتية.  

التسبحة لله في العلى وعلى الأرض الأمن والسلام والمسرة لجميع البشر رضيع جميل وطفل حسن الله الحقيقي هو خلاص عظيم .

 

ܐ̱ܚܪܝܢܐ ܠܙܽܘܝܳـܚܳܐ ܕܕܰܘܪܰܐ: ܒܩ̄: ܚܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.

ܚܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܙܡܰܪܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.

ܠܰܡܫܺܝـܚܳܐ ܕܐܶܬܺܝܠܶܕ: ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܀

 

ܒܢ̈ܳܬ ܨܰܦܪܳܐ ܒܢ̈ܳܬ ܨܰܦܪܳܐ: ܘܰܒܢ̈ܳܬ ܐܺܝܡܳܡܳܐ.

ܙܡܰܪ̈ܶܝܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܰܒܪܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ܀

 

ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ: ܘܓܘܽܕ̈ܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ.

ܙܡܰܪܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܰܒܪܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ܀

 

ܚܕܰܘ ܓܰܒ̈ܶܐ ܚܕܰܘ ܓܰܒ̈ܶܐ: ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܰܕܥܽܘܡܩܳܐ.

ܙܡܰܪܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܰܒܪܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ܀

 

ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܝ̈ܪܳܬܳܐ:

ܙܡܰܪ̈ܶܝܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܰܒܪܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ܀

 

ܠܳܟ̣ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ؛ ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ، ܕܰܒܝܰܠܕܳܟ̣ ܐܶܬ̣ܦܰܪܩܰܬ ؛ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܀

حْدَاو عَامِي حْدَاو عَامِي , وَزْمَارْ تِشْبُوحْتُو .

لَمْشِيحُو دِيثِيلِيد , بْغَاوْ بِيتْ لْحِيم.

 

بْنُوث صَفْرُو بْنُوثْ صَفْرُو , وَبْنُوثْ إيمُومُو .

زْمَارِينْ لِيه تِيشْبُوحْتُو , لَبرُو بْمَوْلُودِيه.

 

مَالاخِي مَالاخِي , وگودِي دْرُوحُونِي . زْمَارُونْ لِيه تِيشْبُوحْتُو , لَبْرُو بْمَولُودِيه.

 

حْدَاو گابِي حْدَاو گابِي , دْرَاوْمُو وَدْعُومْقُو .

زْمَارُونْ لِيه تِيشْبُوحْتُو لَبرُو بْمَوْلُودِيه.

 

عِيدُوثُو عِيدُوثُو , وكُولْهِين دَيْرُوثُو, زْمَارِين لِيه تِيشْبُوحْتُو, لَبْرُو بْمَولُودِيه.

لُوخْ شُوبْحُو بْكُولْعِيدُونْ , مُورْيُو مْشِيحُو , دَبْيَلْدُوخْ إيثْفَارْقَاثْ , عِيدَاثْ قُودْشُو.

Hdau ‘ame hdau ‘ame , wazmar teshbuhto .

Lamshiho dethiled , bgau bet lhem.

 

Bnoth safro bnoth safro , wbnoth imomo.

Zmaren leh teshbuhto , labro bmaulodeh.

 

Malache malache , wgude druhone . Zmarun leh teshbuhto , labro bmaulodeh.

 

Hdau gabe hdau gabe , draumo wad‘umqo . Zmarun leh tashbuhto , labro bmaulodeh.

 

‘idotho ‘idotho , wkulhen dairotho , zmaren leh teshbuhto , labro bmaulodeh.

 

Loch shubho bkul‘edon , moryo mshiho , dabyaldoch ethfarqath , ‘idath qudsho.

هلموا أيها الشعب ورتلوا المجد للمسيح الذي ولد في بيت لحم.

بنات الصباح وبنات النهار يرتلنَّ له بالمجد , للأبن بمولدِه

الملائكة وجوقة الروحانيين يرتلون له بالمجد , للأبن بمولدِه

ابتهجوا الأطراف العلوية والسفلية ورتلوا له المجد للأبن بمولده

الكنائس وجميع الأديرة ترتل له المجد للأبن بمولده

لَكَ التَسْبِيحُ بِكُل الأوقَاتْ , أيُها المَسِيحْ الرَّبْ , بِمِيلادُكَ خَلّصَت الكنيسة المقدسة

ܕܙܽܘܝܳܚܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ         زياح الصليب بميلاد الرب

ܠܡܰܕܢܚܳܐ بإتجاه الشرق

ܟܗܢܐ ؛ ܗܰܘ ܕܡܰܠܰܐܟܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ ،

ܥܡܐ ؛ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܟܗܢܐ ؛ ܗܰܘ ܕܰܟܪܳܒܶܐ ܡܒܰܪܟܺܝܢ ܠܶܗ

ܥܡܐ ؛ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ

ܟܗܢܐ ؛ ܗܰܘ ܕܰܣܪܳܦܶܐ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܶܗ ،

ܥܡܐ ؛ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ، ܚܰܛܳܝܶܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ ، ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ،

كُوهْنُو: هَاو دْمَالاخِي مْشَمْشِينْ لِيه ,

عَامُو : قَادِيشَات ألُوهُو

كُوهْنُو : هَاو دَكْرُوبِي مْبَرْخِين لِيه ,

عَامُو : قَادِيشَات حَايلْثُونُو

كُوهْنُو: هَاو دَسْرُوفِي مْقَدْشِينْ لِيه ,

Kohno : hau dmalache mshamshin le

‘Amo : qadishat aloho

Kohno : hau dakrube mbarchin le

‘Amo : qadishat hayelthono

 

Kohno : hau dasrofe mqadshin le

 

الكاهن : يا من تخدمهُ الملائكة                    – الشعب : قدوس أنت يا الله  

– الكاهن : يا من يباركهُ الكاروبيم                 الشعب : قدوس أنت يا قوي

الكاهن : يا منْ يقدسهُ الساروفيم                   الشعب : قدوس أنت الغير مائت , يتضرع إليك الخطاة ويقولون : من أجل ميلادك إرحمنا .

 

ܠܡܰܥܪܒܳܐ بإتجاه الغرب

 

ܟܗܢܐ ؛ ܗܰܘ ܕܢܽܘܪܳܢܶܐ ܡܗܠܠܺܝܢ ܠܶܗ .

ܥܡܐ ؛ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܟܗܢܐ ؛ ܗܰܘ ܕܪܽܘܚܳܢܶܐ ܡܗܰܕܪܺܝܢ ܠܶܗ

ܥܡܐ ؛ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ،

ܟܗܢܐ ؛ ܗܰܘ ܕܥܰܦܪܳܢܶܐ ܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܶܗ ،

ܥܡܐ ؛ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ، ܝܰܠܕܶܝܗ ܕܥܺܕ̱ܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ ، ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ،

كُوهْنُو: هَاو دْنُورُونِي مْهَللينْ لِيه ,

عَامُو : قَادِيشَات ألُوهُو

كُوهْنُو: هَاو دْرُوحُونِي مْهَادْرِين ليه

عَامُو : قَادِيشَات حَايلْثُونُو

كُوهْنُو: هَاو دْعَفْرُونِي مْزَيْحِين لِيه ,

عَامُو : قَادِيشَات لو مُويُوثُو , يَلديه دعيتو مهايمَنتو مِيتْكَشْفِينَانْ وأُمْرِينْ , دِيثيلِيدت مِيطولُوثانْ إثْرَاحَامْعْلَايْن ,

Kohno : hau dnurone mhallin le

 

‘Amo : qadishat aloho

Kohno : hau druhone mhadrin le

‘Amo : qadishat hayelthono

Kohno : hau d‘afrone mzaihin le

‘Amo : qadishat lo moyutho yalde d’ito mhaimanto methkashfin womrin dethiledt metulothan ethrahame’lain .

الكاهن : يا منْ يهلل لهُ النورانيين          الشعب : قدوس أنت يا الله

الكاهن : يا منْ يُبَجِلهُ الروحانيون          الشعب : قدوس أنت يا قوي

الكاهن : يا منْ يُزيُحُه الترابيون          الشعب : قدوس أنت الغير مائت , أبناء الكنيسة المؤمنين يتضرعون ويقولون : من أجل ميلادك إرحمنا .

ܠܓܰܪܒܝܳܐ  بإتجاه الشمال

ܟܗܢܐ ؛ ܗܰܘ ܕܥܶܠܳܝܶܐ ܡܪܰܡܪܡܺܝܢ ܠܶܗ

ܥܡܐ ؛ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܟܗܢܐ ؛ ܗܰܘ ܕܡܶܨܥܳܝܶܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢ ܠܶܗ

ܥܡܐ ؛ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ،

ܟܗܢܐ ؛ ܗܰܘ ܕܬܰܚܬܳܝܶܐ ܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܶܗ ،

ܥܡܐ ؛ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ، ܚܰܛܳܝܶܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ ، ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ،

كُوهْنُو: هَاو دْعِيلُويي مْرَمْرْمِين لِيه ,

عَامُو : قَادِيشَات ألُوهُو

كُوهْنُو: هَاو دْمِصْعُويي مْقَلْسِين ليه

عَامُو : قَادِيشَات حَايلْثُونُو

كُوهْنُو: هَاو دْتَحْتُويي مْزَيْحِين لِيه ,

عَامُو : قَادِيشَات لو مُويُوثُو , حَاطُويي بَتْيُوبُوثُو مِيتْكَشْفِينَانْ وأُمْرِينْ , دِيثيلِيدت مِيطولُوثانْ إثْرَاحَامْعْلَايْن ,

Kohno : hau d’eloye mramermin le

‘Amo : qadishat aloho

Kohno : hau dmes’oye mqalsin le

‘Amo : qadishat hayelthono

Kohno : hau dtahtoye mzaihin le 

 

‘Amo : qadishat lo moyutho hatoye batyobutho methkashfin womrin dethiledt metulothan ethrahame`lain .

الكاهن : يا منْ يعظمهُ العلويون            الشعب : قدوس أنت يا الله

الكاهن :يا منْ يمدحهُ الأوسطون           الشعب : قدوس أنت يا قوي

الكاهن : يا منْ يزيحهُ السفليون        الشعب : قدوس أنت الغير مائت , الخطاة يتضرعون التوبة ويقولون : من أجل ميلادك إرحمنا .

 

ܠܬܰܝܡܢܳܐ بإتجاه الجنوب

ܟܗܢܐ ؛ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ،

ܥܡܐ ؛ ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ،

ܟܗܢܐ ؛ ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘܳܬܰܢ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ،

ܥܡܐ ؛ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ̣ ܐܰܠܳܗܳܐ ،

ܟܗܢܐ ؛ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ̣ ܒܳܪܽܘܝܳܐ

ܥܡܐ ؛ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ̣ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝܶܐ ܥܰܒܕܰܝܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱♱

 

كُوهْنُو: مُورَانْ إثْرَاحَمْعْلاين ,

عَامُو : مُورَانْ حُوسْ ورَاحِيمْعْلاينْ ,

كُوهنُو : مُورَانْ قَابِيل تِشْمِشْتَانْ وَصْلاوُثَان وإثرَاحَامْعْلاينْ .

عَامُو : شُوبْحُو لُوخْ أَلُوهُو

كُوهْنُو: شُوبْحُو لُوخْ بُرُويُو .

عَامُو : شُوبْحُو لُوخْ مَلْكُو مْشيحُو دْحُوينْ لْحَاطُويي عَبْدَيك بَارِخْمُور .

 

Kohno : moran ethrahame’lain

‘Amo : moran hus rahem’lain

Kohno : moran qabel teshmeshtan waslawothan wethrahame’lain

‘Amo : shubho loch aloho

Kohno : shubho loch boruyo

‘Amo : shubho loch malko mshiho dhoyen lhatoye ‘abdaik , barechmor .

 

الكاهن : يا ربنا ارحمنا                                 الشعب : يا ربنا اشفق علينا وارحمنا ،

الكاهن : يا رب تقبّل خدمتنا وصلواتنا وارحمنا.     الشعب : التسبيح لك يا الله ،

الكاهن : التسبيح لك ايها الخالق ،                    الشعب : التسبيح لك ايها الملك المسيح الرؤوف بعبيدك الخطاة بارك يا سيد

 

 

 

ܠܙܽܘܝܳـܚܳܐ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ. لزياح القربان

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܥܢܺܝܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ̱ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܐܺܝܓܢܐܰܛܺܝܘܣ ܘܠܰܐܒܽܘܢ ܡܳܪܝ̱ ( ،،،،) ܘܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘܳܬ̣ܗܽܘܢ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܒܓܰܘ ܐܽܘܪܝܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܡܰܓܰܣ: ܡܰܠܟܳܐ ܡܚܰܪܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ:  ܘܝܳܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܟ ܫܰܒܪܳܐ: ܨܳܐܰܪ ܥܽܘ̈ܠܶܐ ܒܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ ܗܰܠܶـܠܽܘܝܰܗ܀

ܥܺܝܪܳܐ ܒܰܫܡܰܝ̈ ܐܳܦܰܪܬܳܐ: ܡܗܰܠـܠܺܝܢ ܒܪܰܘܡܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܝܰܠܕܶܗ ܡܝܰܩܪܺܝܢ: ܒܕܰܗܒܳܐ ܘܡܽܘܪܳܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ ܗܰܠܶـܠܽܘܝܰܗ܀

ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܟܠܺܝܠ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ. ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

مُورانْ إثْراحام عْلَين.       مُورانْ حوسْ وراحِم عْلَين. مُورانْ عْنِينْ وْراحِم عْلَين.

 

عبِدْ مُور دوخْرُونُو طُوبُو.             لْمُورانْ مُورْ اغناطِيُوس.             وْلابون مُور (,,,) .                 وْلان عادارْ بَصْلاوُوثْهون        هلّلويا.

 

بْغَاو أُورْيُو شِيطُو مَاگاسْ , مَلْكُو مْحَارَارْ بِيرْيُوثُو .

ويُونِيقْ حَلْبُو أَخْ شَبْرُو و صُوأَرْ عُولِي بْكَارْسُوثُو هَاليلُويا.

 

عِيرُو بَشْمَأي أُفَارْتُو , مْهَلْلِينْ بْرَوْمُو تِيشْبُوحْتُو.

وَمْگوشِي يَلْدِيه مْيَاقْرِينْ , بْدَهْبُو ومُورُو وَلْبُونْثُو هَالِيلُويا.

 

 

لالُوهُو شوبْحُو بْرَوْمُو.            وَليُولِدثِه رومْرُومُو.                وَلْسُوهْدِه كْلِيلْ قولُوسِه.                        لْعانِيذِه حْنُونُو وْرَحْمـــِه هلّلويا.

Moran ethraḥame´lain, moran ḥus raḥeme´lain, moran  ´nin raḥeme´lain.

 

’bed mor duchrono tobo, lmoran mor Ignatiyos wlabun mor Diyonnosiyos wlan ’adar baslawothhun haleluya.

 

Bgau uryo shito magas , malko mharar beryptho .

Wyoneq halbo ach shabro soar ‘ule bkarsotho haleluya .

 

‘iro bashmai ofarto , mhallin braumo teshbuhto ,

Wamgushe yalde myaqrin , bdahbo wmuro walbuntho haleluya . 

 

Laloho shubḥo braumo,

walyoledthe rumromo, walsohde klil qulose,  l´anide ḥnono raḥme

haleluya.

يا ربُّ ارحَمْنا،  يا ربُّ تَعَطَّفْ عَلَيْنا وارحَمْنا، يا ربَّنا استَجِبْنا وارحَمْنا.

اجعَلْ يا ربُّ ذِكْرًا صالِحًا لِسَيِّدِنا مار اغناطيوس َولأبينا مار(…) وَأَعِنَّا بِصَلَواتِهِم هلّلويا.

الملك محرر الخليقة , مضطجع في مذود حقير ويرضع حليباً كالأطفال , وتصور كالأجنة في البطن هلّلويا.

الملاك بسماء أفراتة (بيت لحم) يهلل التسبيح بالأعالي , والمجوس يقدمون الوقار للمولود , ذهباً ومُراً ولُباناً هاليلويا.

المجدُ للهِ في العُلَى والتَّعْظيمُ لوالِدَتِهِ وَإِكْلِيلُ الثَّناءِ للشهَداءِ والرَّأفَةُ والرَّحْمةُ لِلْمَوْتى المؤمنين هلّلويا.

 

 

ܚܽܘܬܳܡܳܐ: ܒܩ̄. ܡܫܺܝـܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ.

ترتيلة الختام

 

ܡܫܺܝـܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ: ܘܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ: ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܐܶܬܰܘ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ: ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܕܰܐܝܟܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܠܰܫܠܳܡܶܗ ܐܶܬܰܝܢ: ܕܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

مْشِيحُو إِثِيلِدْ بْغَاو بِثْ لْحِمْ مِنْ مَدنْحُو: مْغُوشِه إِثَاو لِيقُورِه: مْشَالِينْ واو وُمْرِينْ: أَيكُو إِثِيلِد مَلكُو دلَشلُمِه: إِثَاينْ دْنِبرُوخ ونِسجُودْ لِه.

Mshiho éthiléd bgau béth lhém mén madénho  mgushé éthau liqoré mshalin waow womrin  dayko éthiléd malko dlashloméh éthayn  dnébroch wnésgud léh.

ولد المسيح في بيت لحم، ومن المشرق جاء المجوس لتكريمه، يسألون قائلين اين  ولد الملك،  لقد اتينا لننحني له ساجدين.

 

Print Friendly, PDF & Email

Author: admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *