ܢܣܝܢܐ ܡܶܢ ܕܦܐ ܕܐܠܦ - ܚܕܪܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

ܣܝܡ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
كبرئيل السرياني
مشاركات: 725
اتصال:

ܢܣܝܢܐ ܡܶܢ ܕܦܐ ܕܐܠܦ - ܚܕܪܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

مشاركة#1 » 20 فبراير 2010 16:11


ܫܠܡܐ ܘܚܘܒܐ

ܐܚܝ̈ܝ ܘܐܚܘ̈ܬܝ ܪܚܝܡ̈ܐ

ܪܚܡܢܰܢ ܕܡܛܒܢܰܢ ܠܟܼܘܢ ܥܠ ܕܦܬܚܢܰܢ ܚܕܪܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ، ܥܠ ܕܦܐ ܕܐܠܦ ، ܘܒܳܥܝܢܰܢ ܡܶܢ ܗܢܐ ܚܕܪܐ ܕܦܘܪܣܝܢܰܢ ܒܶܗ ܠܫܳܢܰܢ ܣܘܪܝܝܐ ܡܒܪܟܼܐ ܕܡܡܠܠ ܒܶܗ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܡܫܘܙܒܝܢܰܢ ܒܶܗ ܠܫܢܢ ܣܘܪܝܝܐ ܡܢ ܐܒܕܘܢܐ ܬܘܒ ،
ܘܐܝܟܼ ܕܡܪܠܐ ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ : " ܡܢ ܠܳܐ ܝܕܥ ܠܫܢܗ ܠܐ ܝܕܥ ܠܡܢܐ ܐܝܬܝܠܕ "

ܘܥܡ ܚܕܕ̈ܶܐ ܓܕ ܡܥܕܪܝܢܰܢ ܘܡܬܪܨܝܢܰܢ ܦܘܕ̈ܐ ܕܚܕܕ̈ܐ ܒܗܢܐ ܚܕܪܐ
ܐܒܟܼܘܢ ܟܬܒܝܬܘܢ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܪܗܛܪܘܬܐ ( ܟܬܳܒܢܳܝܐ ) ܐܘ ܒܠܥܙܢ ܪܚܝܡܐ ܛܘܪܝܐ ܬܘܒ

ܦܘܫܢ ܒܫܠܡܐ
ܘܢܒܥ ܡܢ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܠܬܗܘܐ ܗܕܐ ܕܦܐ ܛܒܬܐ ܠܝܠܦܢܰܢ ܠܫܢܢ ܘ ܐܬܚܒܪܢܢ ܒܶܗ ܥܠ ܢܘܠܐ ܥܠܡܝܐ

ܓܒܪܐܝܠ ܣܘܪܝܝܐ

العودة إلى “ܚܘܕܪܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ”

الموجودون الآن

المستخدمون الذين يتصفحون المنتدى الآن: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين وزائر واحد

cron