ܕܰܗܒܳܐ

ܣܝܡ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
أوكين
مشرف
مشاركات: 191

ܕܰܗܒܳܐ

مشاركة#1 » 22 فبراير 2010 21:14

܀ܒܫܶܡ ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܡܝܢ܀

ܡܶܢ ܡܰܡܠܳܐ ܕܰܐܒܳܗܳܬ̥ܳܐ ܥܰܠ ܕܰܗܒܳܐ (ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ):

ܕܰܗܒܳܐ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܦܳܠܰܚ ܠܶܗ
ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܪ̈ܶܓ̥ܠܰܝܗܽܘܢ ܕܳܫܰܘܗ̱ܝ̱

ܘܗܰܘ ܕܡܶܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܡܶܬܝܰܩܰܪ
ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓ̥ܠܰܝܗܽܘܢ ܐܶܬܡܰܟܰܟ̥

ܕܰܗܒܳܐ ܩܢܺܝ ܠܳܟ̥ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ
ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ

ܕܰܗܒܳܐ ܡܰܣܓܶܐ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ
ܘܗܳܢܳܐ ܢܝܳܚ̈ܶܐ ܘܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ

ܠܳܐ ܬܶܩܢܶܐ ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ
ܣܰܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܒܗܽܘܢ ܣܺܝܡܳܐ

ܩܢܽܝ ܠܳܟ̥ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ
ܕܬܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ

كبرئيل السرياني
مشاركات: 725
اتصال:

Re: ܕܰܗܒܳܐ

مشاركة#2 » 23 فبراير 2010 13:46ܡܰܐ ܫܦܝܪ ܡܐܡܪ̈ܐ ܕܡܪܓܢܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܢܒܝܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܟܠ ܥܠܡܐ ܘܒܟܠ ܙܒܢܐ
ܠܐ ܥܠ ܕܗܒܐ ܒܠܚܳܕ ܐܶܝܠܐ ܥܠ ܬܝܒܘܬܐ ܘܪܓܙܐ ܘܝܠܕܬܐ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ ܘܡܐܡܪ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܣܓܝ
ܕܒܥܝܝܢܰܢ ܟܬܒܝܢܰܢ ܠܗܘܢ ܘܡܬܪܓܡܝܢܢ ܠܗܘܢ ܬܘܒ ܠܠܫܥܢܐ ܥܪܒܝܐ ܒܚܝܠܟܼܼ ܚܒܪܐ ܪܚܝܡܐ ܐܘܓܝܢ ܕܐܠܗܐ ܨܳܒܐ


ܫܠܡܐ ܕܥܠ ܫܚܝܘܬܐ ܕܝܠܟ̣ܘܢ
ܘܐܚܪܝܬ ܢܚܝܠܟ̣ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܢܛܪ̈ܝܢ ܠܟ̣ ܒܨܠܘܬܗ ܕܡܪܝ̱ ܐܦܪܝܡ ܫܡܫܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ

ܦܘܫܘܢ ܒܫܠܡܐ

ܓܒܪܐܝܠ ܣܘܪܝܝܐ

العودة إلى “ܚܘܕܪܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ”

الموجودون الآن

المستخدمون الذين يتصفحون المنتدى الآن: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين وزائر واحد